Obchodní podmínky

Panenky vyrábím převážně na objednávku. Pokud si zákaznice objedná panenku dle svých představ, požaduji rezervační zálohu.
 
Prodej na splátky:
Nabízím možnost splacení panenky ve dvou splátkách s tím, že první splátku je třeba poslat ihned, jako rezervační zálohu na část materiálu a druhou po dokončeni panenky.
 Panenka bude zaslána až po doplacení celé částky. 
 
Záloha:
V případě objednání panenky či materiálu na přání, dokončení panenky podle Vaších představ, jsou veškeré zaplacené zálohy nevratné. Objednávkou kupující potvrzuje, že se s touto informací seznámil.
Odstoupením od dohody/zakázky/koupě se kupující zříká zaplacených záloh i jakékoliv náhrady. Materiál nakoupený ze zaplacené zálohy za účelem zpracování panenky propadá odstoupením ze strany kupujícího do výroby a budou z něj vytvořeny panenky k prodeji. Materiál není možné odkoupit.
 
Celosilikonové i reborn panenky jsou sběratelská záležitost. Doporučeným využitím pro jejich trvalou hodnotu a zachování v původním stavu je uchování panenky ve vitríně.  Ideální je zachování v originální podobě bez převlékání a jiného upravování. Panenka se neúměrným používáním přirozeně opotřebuje.
Zacházením s panenkou v rozporu s jejím doporučeným využitím kupující ztrácí nárok na jakoukoliv náhradu a reklamaci. V případě nutnosti opravy panenky budou všechny náklady s tím spojené účtovány kupujícímu.
Právo na vrácení či reklamaci zaniká jakýmkoli zásahem do panenky nebo přechodem panenky dalšímu majiteli.